Välkommen

 Tillbaka till startsidan

Fermeau_kit

 

Här presenterar vi vår vattenfelsbrytare FERMEAU® som är framtagen för att minska riskerna för läckage från vattenledningar och hushållsmaskiner och därmed minska kostnader och negativ miljöpåverkan.

 

 

Vattenskaderapporten 2016 sid 8

Bakgrund Vattenskador orsakade av läckage från ledningar, hushållsmaskiner och dåliga tätskikt orsakar enbart i Sverige skador för ett flertal miljarder kronor årligen samt påverkar miljön negativt.

IMG_5084frysskada6IMG_5081

 

 

 

Utbet fr försäkringsbolag vattenskador 1985-2012

Ekonomisk påverkan Utbetalda ersättningar för vattenskador för Villa-/Fritidshus uppgick 2010 till 2,4 miljarder kronor. Antalet vattenskador för Villa-/Fritidshus uppgick till 68 000 och genomsnittligt ersattes varje vatten­skada med 35 000 kronor. (Svensk Försäkringsstatistik). Av vattenskadorna utgjordes 66% av läckage från rörinstallationer, 17% av läckage från hushålls­maskiner och 17% av läckande tätskikt. (Svensk Försäkringsstatistik). Förutom utbetalningarna från försäkringsbolagen får de skadedrabbade betala ungefär samma belopp som försäkringsbolagen för självrisker och nedskrivning av värdet på skadade inventarier.

Läs vattenskadeundersökningarna under fliken Övrig information

Miljömässig påverkan Om vi minskar vattenskadorna kan detta bidra till ett bättre inomhusklimat. Vi vet att mögelväxt och fuktinitierade emissioner innebär en risk för olika typer av hälsoproblem. Genom att minska vatten­skadorna kan miljön påverkas till det bättre. Byggmaterial idag har en väldigt lång livstid och det är onödigt att byta ut materialet i förtid för att det har blivit förstört genom vattenskada. Det blir en stor kostnad och negativ miljöpåverkan när nytt material måste framställas, fraktas till den skadade fastigheten och det skadade materialet måste köras till återvinningsstationen.

IMGP4408 IMGP4363IMGP4404

Fermaway AB är ett svenskt privatägt företag som under flera år har varit verksamt med vattenreningsprojekt främst i Polen. Företaget har också levererat egenutvecklad vattenreningsutrustning till svensk industri.

Då vi uppmärksammat problemet med vattenskador och de stora kostnader som förknippas med skadorna och vi har tillgång till både teknisk kompetens och erfarenhet från elektronik- och vatten­områdena har vi utvecklat ett vattenskyddspaket, FERMEAU®, vilket väsentligt minskar riskerna för skador av utströmmande och droppande vatten.

Målet med utvecklingen av vattenskyddspaketet har varit att det ska vara tillgängligt för alla som hanterar inkommande vatten i någon form, privat eller offentligt. Vi ska tillhandahålla säkra produkter till låga kostnader. Installationen på vattenledningsnätet ska vara enkel och säker och ska utföras av fackmän. Vi har sålt och installerat ett antal av skyddspaketet sedan våren 2013 för att testa utrustningen under verkliga förhållanden och vi är nu säkra på att kvaliteten på vår produkt är högsta möjliga.

I skyddspaketet ingående komponenter är CE-certifierade av godkända certifieringsinstitut och tillverkande företag är ISO9000-certifierade.

CE_SIT130125503RCE_SIT130125503CE_SIT121119508CE deklaration kulventilerCE certifikat GSM telefon

Till Produkter     VVS-installatörer      Nedladdning

Tillbaka till startsidan