Tryckfallstransmitter FPT101

Till Välkommen

IMG_3035Tryckfallstransmittern, FPT101, används för att mäta förändringar i husets vattenledningar vid avstängt vatten.

  • Mäter: trycket i ledningen när kulventilen för inkommande vatten är stängd;
  • Mättidpunkter: Start 0,1…20.0 sekunder efter kulventil stängt och slutmätning efter en valfri period 1…180 minuter;
  • Tryckändring: 0,1…99,99 bar;
  • Larm: Om tryckfallet är större än inställd godkänd tryckändring kan en larmfunktion aktiveras.

Specifikation:

  • Mätområde: 0…10 bar;
  • Utsignal: 4…20 mA;
  • Alarm: relä 5A/250VAC med NO/NC kontakt;
  • Övriga: enligt manual

Manual:

FPT101_manual_20130422

 Till Produkter