Motoriserad kulventil FKLD20S

Till Välkommen

Motoriserad kulventil FKLD20S

  • Dimension 1″ eller 3/4″;                                             Kulventil FKLD20S
  • Mjukstänger/mjuköppnar;
  • Kompakt
  • Manuell manövrering vid strömavbrott;
  • Material i kontakt med vatten är rostfritt;
  • Anslutes till relämottagare med kabel.

Fördelarna med att använda kulventil jämfört med magnetventil är att man undviker tryckslag i husets vattenledningssystem då kulventilen öppnar och stänger mjukt.   Se  FILM

Ett tryckslag kan orsaka vibrationer i rören och kan därmed bidraga till läckageskador. En magnetventil stänger och öppnar normalt mycket snabbt, varvid vattnet trycks in direkt i rörsystemet. En annan fördel med kulventil jämfört med magnetventil är man inte behöver något filter före kulventilen för att ta bort eventuellt smuts i vattnet.

 Till Produkter