Grundpaket Fermeau

Tillbaka till Välkommen

Fermeau_kitFERMEAU® är en förebyggande skyddsutrustning mot läckageskador orsakade av utströmmande vatten.

Utrustningen arbetar trådlöst med radiosignaler och signalerna har inomhus en räckvidd av ca 25 m och utomhus ca 80 m.

Vid uppkommande läckage reagerar en eller flera läckagedetektorer, om de(n) kommer i kontakt med vatten, och inkommande vatten stängs automatiskt av med hjälp av en elektrisk kulventil. Samtidigt som kulventilen stängs ljuder en larmsignal, vilken fortsätter att ljuda så länge detektorn befinner sig på vått underlag. Kulventilen kan öppnas/stängas med den trådlösa sändaren, FRC101, och vid strömavbrott kan kulventilen manövreras manuellt.

Rekommenderat användande:

När man lämnar huset/lägenheten/lokalen stänger man av det inkommande vattnet och då trycker man på den trådlösa sändaren, FRC101, på knappen med markerad med ett stängt lås. Kulventilen stänger. När man återvänder till huset trycker man på knappen markerad med ett öppet lås. Kulventilen öppnar. Signalerna överförs trådlöst till relämottagaren, FWRCS101, som manövrerar kulventilen. När kulventilen är öppen markeras detta genom att en röd lysdiod lyser på relämottagaren.

För en mer detaljerad information rekommenderas en studie av Bruksanvisning för FERMEAU® som finns under fliken Nedladdning.

Tillbaka till Produkter